Tot ons groot verdriet berichten wij jullie dat onze Hessel vannacht, in de nacht van donderdag op vrijdag 10 februari 2017 plotseling in zijn slaap is overleden. Alhoewel Hessel wel ernstig ziek is geweest, was deze ziekte onder controle. Hessel is 69 jaar geworden.

Echtgenote Nel heeft ons laten weten dat Hessel heeft gezegd geen bloemen bij zijn uitvaart te willen maar een donatie aan de Stichting Zeehondenopvang Terschelling om zijn droom alsnog uit te laten komen. Een donatie voor Hessels droom mag worden overgemaakt naar 

NL 84 TRIO 0212 417 177

ten name van St. Zeehondenopvang Terschelling.

Graag maken wij Hessels droom waar.

Een lijst met namen, berichtjes bij de overboekingen en bedragen, zullen later aan Nel worden overhandigd.

Condoleances mogen worden verstuurd naar:

Familie Wiegman
Schoolstraat 18
8881 BV West-Terschelling
Een groot zeehondenredder is niet meer. Wij zullen Hessel ontzettend missen en wensen Nel, de kinderen en alle betrokkenen veel kracht en sterkte toe om dit verlies en gemis te dragen.

Hessel, je was onze held en de held van alle zeehonden. Wat doet dit pijn.

Online condoleance register
http://www.condoleance.nl/16364/hessel-wiegman.html

Rouwkaart
https://goo.gl/pDZ1s0