Een veel gestelde vraag momenteel en daarom met de jaarwisseling even het laatste nieuws. Want onze stichting Zeehondenopvang Terschelling is hier al sinds december 2014 mee bezig!

We hebben de wettelijk verplichte ontheffing van artikel 75 Flora en Faunawet van staatssecretaris van economische zaken, Martijn van Dam, gekregen op 8 maart 2016 om hulpbehoevende zeehonden op te mogen vangen en te verzorgen. Echter met de aantekening: ”slechts tijdelijk tot 1 juli 2017” omdat dan alle vergunningen ( Pieterburen, Ecomare, Stellendam en Termunten) voor opvang aflopen en de staatssecretaris de handen vrij wilde hebben voor nieuw beleid.

Jammer, want met een tijdelijke vergunning kun je geen investeringen doen, laat staan dat we financierders daarvoor zouden vinden.

De oplossing voor de tijdelijke opvang vonden we in een paar bestaande containers. Twee uit Termunten, die al volledig ingericht waren en een leegstaand noodschoolgebouw, bestaande uit 3 containers.

Vervolgens gingen we aan de slag met de benodigde omgevingsvergunning van de gemeente Terschelling. Na opties Tonnenloods, Kleiplak en terrein Wetterskip bestudeerd te hebben, de hulp van de gemeente ingeroepen, waar dit wel kon.

Op 5 augustus kregen we van de gemeente de toezegging dat als we deze omgevingsvergunningaanvraag ingediend hadden, we de beschikking kregen over een stukje weiland op het industrieterrein Nieuwe Dijk bij West Terschelling, alsmede het noodschoolgebouw. Maar alleen als er een volwaardige omgevingsvergunning bij de FUMO ingediend was.

Na lang aandringen van onze kant op 7 december eindelijk een gedoogbeschikking gekregen om te beginnen met de voorbereidingen. Echter op voorwaarde dat als deze aanvraag omgevingsvergunning zou worden geweigerd dan verviel ook de gedoogbeschikking. Dus alle energie gezet op goedkeuring van deze aanvraag.

Het is ons gelukt op 23 december deze in te dienen en nu is het wachten op goedkeuring. Want zonder goedkeuring krijgen we geen aansluiting water, stroom en riool.

We stonden dus machteloos bij de jongste hoos aan hulpbehoevende grijze huilers!

Geen tijdelijke opvang operationeel door de vele benodigde regelgeving. Maar we zijn er bijna! Althans wat de regeltjes betreft, want nu moet het weiland eerst geëgaliseerd worden, zand gestort worden, stelconplaten neergelegd worden, leidingen ingegraven worden en containers waterpas geplaatst worden en dan kunnen we met de inrichting beginnen van het noodschoolgebouw.

We hebben de hulp ingeroepen van de Terschellinger Ondernemers Vereniging (TOV) om ons daarbij te helpen dit op korte termijn te realiseren. Want deze eerste zeehondenopvang in Friesland kan alleen gerealiseerd worden met behulp van alle Terschellinger-ondernemers.

Maar dan hebben we straks ook zo’n prachtige zeehondenopvang dat de staatssecretaris ons geen vergunning kan weigeren in juli! Immers Terschelling ligt midden in het grootste zeehondengebied, dus hoort de wettelijk verplichting van zorg aan hulpbehoevende zeehonden ook op Terschelling te geschieden. Eigenlijk best raar dat die er nog niet is, toch? En dan kunnen we op weg naar een nog mooiere permanente opvang.

Helpt u mee deze droom van Hessel Wiegman waar te maken?

Zoals u op de foto’s ziet is er best nog wel wat financiële hulp nodig om alles op te knappen.

Ons bankrekeningnummer is : NL84TRIO0212417177

Ten name van St. Zeehondenopvang Terschelling

(Let op na de LETTERS TRIO begint het nummer met een nul). Maak je geld over vanuit het buitenland? De BIC van Triodos Bank is TRIONL2U.

Alvast bedankt, mede namens Hessel!

Morgen volle kracht er tegen aan en we houden jullie op de hoogte. Vandaag zijn Hessel en Aike weer op pad geweest en hebben 3 verlaten witjes van het strand verlegd naar de Noordvaarder. Groen gemerkt om ze de komende dagen goed te kunnen monitoren.

Guus Schweigmann